Unieke aanpak


Bij het complimentendiner (-lunch of -borrel) maken we gebruik van ontroerende fragmenten uit speelfilms en TV-programma's. Deelnemers ervaren dit als 'goede voorbeelden' voor het geven en ontvangen van complimenten. We nodigen ze vervolgens uit om vergelijkbare ervaringen te delen. Zo worden ze op een speelse en natuurlijke wijze geinspireerd om zich positief te uiten over hun collega's.